First post

Denne bloggen er tenkt som en skriveøvelse, og kommer derfor til å være mer eklektisk enn en Spotify playlist.

Inleggene blir på de tre språk jeg behersker best; norsk, engelsk og svensk. Kvaliteten vil følge dagsformen, og regelmessigheten – uforutsigbar, i beste fall. Utover det er det ikke greit å si hva som dukker opp, men her går altså kvantitet foran alt annet.

Om du ser at det bare er ett fåtall publiseringer til høyre her, så anbefaler jeg at du kommer tilbake om en tre års tid når forfatteren har fått de en million ordenes erfaring de prater om på skrivekurs. Der er målsetningen min i alle fall. Hva din motivering for å være her er får være din egen sak.

Om det er framtidige meg som kommer tilbake for å lese dette noen år senere, så sier jeg: ”Stikk! Rør ingenting. Du er dust. Stoler ikke på noen over førti.”.

– – –

This blog is merely a writing exercise, and will thus be more eclectic than a Spotify playlist.

I will be posting in the three languages I am fluent in; Norwegian, English and Swedish. The quality of my work will be according to my current mood, and the regularity will be unpredictable at best. Otherwise I cannot make any promises, except than there will be quantity above all else.

If you only see a few postings to the right here, I recommend you return in three years time when the author has reached the million words experience they talk about at writers class. That’s my goal anyway. Whatever your motivation for being here may be is your own thing.

To the future me, returning to read this some years later; “Go away! Don’t touch anything. You’re an idiot. I don’t trust anyone over 40.”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: